Únor 2018

Násobilka

27. února 2018 v 20:12 Informace
Únor jsme věnovali pochopení násobení a dělení - jak to funguju, jak zapisujeme příklady apod.
Zítra začneme násobilku 2, doma si vyrobte kartičky s příklady a učte se výsledky zpaměti - pozor 3 . 2 i 2 . 3
Násobky se zatím neučíme a ani je nevyjmenováváme (kde je úkol "vybarvi násobky" - říkám dětem příklady na přeskáčku a oni vybarvují výsledek).
Děti si NESMÍ pomáhat sčítáním nebo odříkáváním násobků.

Úkoly pro nemocníčky

27. února 2018 v 19:58
Úkoly za pondělí a úterý
ČJ - uč. do str. 73, prac. seš. do str. 9
M - uč. do str. 54, prac. seš. do str. 18
PRV - povídání o kostře

Větrník

27. února 2018 v 19:55 Domácí úkoly
Děti mají za úkol doma vyrobit větrník podle návodu v pracovním sešitě ČJ na str. 9 Usmívající se.
Hotové větrníky mi mohou děti nosit ukázat do pondělí 5. 3.

Týden 26.2. - 2.3.

25. února 2018 v 10:39 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
- ukazování na podstatná jména
- popis zvířete
- vlastní jména (velké písmeno)
- psaní N

MATEMATIKA
- násobení a dělení do 20
- násobení nulou, dělení nuly
- +- do 100

PRVOUKA
- lidské tělo

Týden 19. - 23. 2.

18. února 2018 v 10:02 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
- opakování skupin s ě, měkkých a tvrdých souhlásek,...
- slabiky, slova, věty
- významy slov (opakování synonyma x antonyma)
- čtení s porozuměním
- písanka M, n

Od pondělí zkouším básničku!

MATEMATIKA
- snažíme se pochopit, jak funguje násobilka
- procvičujeme +- do 100

Budeme potřebovat list se sloupečky, který jsem před prázdninami dávala dětem domů, tak ho prosím dejte za obal učebnice (nebo do učebnice), v pondělí si je vyberu.

PRVOUKA
- lidské tělo

INFORMACE
V úterý 20. 2. jdeme do knihovny, jako vždycky si děti kromě učení vezmou i pevnou tašku, knížky na vrácení a kartičku Usmívající se.
V pátek 23. 2. nebudu ve škole.


DÚ - báseň

4. února 2018 v 16:57 Domácí úkoly
Děti si vyberou jednu ze dvou básní níže a přes jarní prázdniny se ji naučí zpaměti přednášet (i se jménem autora a názvem básně) Usmívající se.


Alojz Čober
POSTAVÍM SI SNĚHULÁKA

Na nejbližší stráni
sněhuláka postavím,
z běloučkého sněhu
koule uválím.

Jedna koule, druhá koule,
třetí navrch dám
a už stojí sněhuláček
velký jako pán.

Košilku má sněhuláček
čisťounkou a světlou,
nos má z mrkve, oči z uhlí,
mává na nás metlou.

A když půjdou děti kolem,
jistě řeknou: "Ach!
Jaký to tu stojí krásný,
velký sněhulák!"


Jiří Žáček
BERNARDÝNŮM TŘIKRÁT SLÁVA

Když je sníh a led a jíní,
jásá srdce bernardýní.
V zimě, ba i na jaře
zachraňuje lyžaře.

Vyčmuchá je pod lavinou,
nebojte se - nezahynou!
Vyhrabe je, přinese,
je to jeho profese.

Neřeční a rovnou jedná,
je to práce zodpovědná.
Nabídne jim horký grog,
ať jim zpevní vratký krok.

Každou zimu se to stává -
bernardýnům tříkrát sláva!
Připijme jim na zdraví,
že jsou na nás laskaví.

Týden 5. - 9. 2.

4. února 2018 v 9:11 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
- skupina mě
- slabikotvorné l a r
- začneme 2. díl pracovního sešitu


MATEMATIKA
- opakování +- do 100
Začneme se učit násobilku - zatím se pokusíme pochopit, jak funguje, budeme počítat jen příklady do 20 (výsledek tedy nebude větší než 20). Není proto zatím třeba se učit nějaké příklady Usmívající se.

PRVOUKA
Celý týden nás čeká projekt ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

Pondělí - historie OH, letošní ZOH
Úterý - práce ve skupinách - zimní olympisjké sporty
Středa - prezentace skupin - zimní olympijské sporty
Čtvrtek - zábavný kvíz po budově školy - vyhledávání v textu - ZOH
Pátek - film Zimní olympiáda zvířat

INFORMACE
9. 2. nejsem ve škole - úkoly ze psaní vybere suplující učitel

Domácí úkol

1. února 2018 v 19:29 Domácí úkoly
Písanka str. 37 - Kdybych byl indiánem...
Děti mají napsat alespoňb 6 vět. Kdo by nevěděl, říkali jsme si, že si můžou představit, jak by vypadal jejich den, kdyby byli indiáni (co by dělali, jestli by měli/ neměli školu, co by nosili, kde a jak by spali... apod.).
Domácí úkol děti odevzdají v pátek 9. 2.