Březen 2018

Domácí úkoly na prázdniny

28. března 2018 v 15:22 Domácí úkoly
Domácí úkoly na prázdniny:
1. násobilka 3 (což jsou už vlastně jen 4 příklady Mrkající)
2. abeceda (tak, jak je v učebnici - tedy i s háčky)

Po prázdninách si vyberu Víkendovníčky!

P. S. ŽK a záznamníčky mám u sebe Usmívající se

Týden 26. - 28. 3.

25. března 2018 v 10:50 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
- podstatná jména a slovesa
- věta, souvětí

MATEMATIKA
- násobilka 2, 4, 5 a 10
- dělení (říkáme 24 : 4 = 6, protože 6 . 4 = 24)

PRVOUKA
- lidské tělo

Násobilka 5 a 10

21. března 2018 v 14:52 Informace
Dnes jsme si s dětmi ukazovaly násobilku 5 a 10 a zjistily jsme, že obě jsou velmi jednoduché (v násobilce 5 se musíme naučit jen šest příkladů, které ještě neznáme, z toho 5 . 5 = 25 jsme se naučili všichni už ve škole a násobilku 10 už umíme dávno Smějící se).
Doma se tedy prosím doučte násobilku 5 a procvičte násobilku 10.

Také jsme již trochu naťukli dělení, příští týden se na něj vrhneme pořádně (zatím se nemusíte doma dělení procvičovat) Usmívající se.

Násobilka - odkazy

21. března 2018 v 14:48 Odkazy - matematika
Na následujících odkazech si můžou děti samy procvičovat násobilku Usmívající se.

Násobilka 2:

Násobilka 4:

Násobilka 5:

Násobilka 3:

Týden 19. - 23. 3.

18. března 2018 v 10:23 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
- seznámíme se slovními druhy (jen si je řekneme, zatím se budeme učit jen podstatná jména a slovesa)
- souvětí
- písmena O, p

MATEMATIKA
- procvičování násobilky 2 a 4
- přídáme postupně násobilku 5 a 10
- +- do 100

PRVOUKA
- lidské tělo

INFORMACE
Ve středu 21. 3. jdeme do divadla, děti si vezmou jen batůžek se svačinou (necháme si ve třídě), hezké oblečení a kdo chce, tak peníze na oplatku. Sraz v 7:50 v šatně.

Divadlo 21. 3.

14. března 2018 v 17:22 Informace
Ve středu 21. 3. jdeme do divadla na představení "Hody, hody, doprovody". Prosím, pošlete mi do pondělí 19. 3. 40 Kč. Děkuji! Usmívající se

Dodělávání úkolů

12. března 2018 v 9:25 Informace
Ještě jednou prosím všechny rodiče, aby s dětmi, které ve škole chybí, dodělávali úkoly v pracovních sešitech pouze do stran, které napíši (sem nebo do sms). Na jedné stránce někdy pracujeme i více dní a pokud s dětmi doplníte třeba o tři stránky víc, než jsem napsala, můžou klidně i 2 nebo 3 týdny čekat, než se dostaneme na stránku, kterou už vyplněnou nemají. Pokud chcete s dětmi procvičit něco navíc, využijte cvičení v učebnici nebo jiné zdroje (jiné učebnice, internet...).
Děkuji Usmívající se.

Týden 12. - 16. 3.

11. března 2018 v 11:43 Tento týden
ČESKÝ JAZYK
- vlastní jména
- podstatná jména - ukazování (ten, ta, to), zařazování do skupin osoba, zvíře, věc
- množné číslo
- slovesa

MATEMATIKA
Tento týden budeme mít GEOMETRII! Děti budou celý týden mít pravítko (neohebné a průhledné) a ořezanou tužku č. 3.
I když budeme mít geometrii, na začátku každé hodiny si procvičíme násobilku 2 a 4.

PRVOUKA
- lidské tělo

INFORMACE
V úterý 13. 3. jdeme do knihovny. Děti si zase vezmou kartičku, knížky na vrácení a pevnou tašku. Protože jsou děti šikovné a v knihovně se vždy chovají hezky, paní knihovnice naši třídu vybrala a zařídila nám besedu se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. V úterý se tedy děti mohou těšit i na opravdovou paní spisovatelku Smějící se. (V naší třídní knihovničce máme např. její knížku Diňáci.)

Domácí úkoly

8. března 2018 v 19:51 Domácí úkoly
Zapomněla jsem napsat, že mají děti DÚ v pracovním sešitě z ČJ - str. 12/ 2 (mají doplnit jména měst podle pravdy). Úkol měl být původně do zítra, ale protože jsem na to zapomněla, zkontrolujeme si ho v pondělí Usmívající se.

Další úkol je v písance - str. 7 "Přání pro Zemi". S dětmi jsme si ve škole říkli, že by měli začít oslověním ("Milá Země, já Ti přeji, aby..."). Co bychom mohli Zemi přát, jsme si také řekli, ale myslím, že doma vymyslíte ještě daleko lepší věci Usmívající se (říkali jsme např. méně odpadků). Přání by mělo být dlouhé 4 - 5 vět (nebo víc, kdo chce). Úkol je na pátek 16. 3.

Násobilka 4

6. března 2018 v 15:22 Domácí úkoly
Začněte se učit násobilku 4 (do pátku umět), opět i obrácené příklady (3 . 4 i 4 . 3).

Úkoly pro nemocníčky (5. - 9.3.)

5. března 2018 v 11:41 Informace
Bohužel, stále chybí hodně dětí (dnes 9).
Úkoly budu v tomto článku denně aktualizovat Usmívající se.

Pondělí
ČJ - uč. str. 76 a 77
MA - uč. str. 57/ 1; PS str. 19, 12/16 (první sloupeček)

Úterý
ČJ - PS str. 12
MA - PS str. 12/ 16 (zbytek); procvičovali jsme násobilku 2
PRV - povídání o oběhové soustavě

Středa
ČJ - PS str. 13/ 4, 5; ukazujeme na podstatná jména (ta kniha, ten stůl, to kuře), řekli jsme si, že podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí (zařazujeme do skupin kniha = věc, kuře = zvíře, kuchař = osoba apod.)
MA - hodně procvičujeme násobilku (na kartičkách, ústně...); PS str. 12/ 17 (nedodělávejte prosím ostatní cvičení na vynechaných stránkách, postupně se k nim vracíme, abychom nezapomněli +- do 100)
PRV - budeme mít ve čtvrtek

Čtvrtek + pátek
ČJ - uč. do str. 80; PS str. 13
MA - stále hodně procvičujeme násobilku, dnes a zítra na pracovním listě (říkám příklad, děti kroužkují výsledek => vyjde tajneka, na obrázku jsou puntíky rozdělené do skupinek (např. 4 skupinky, v každé jsou dva puntíky) - děti přiřazují příklad apod.)
PRV - povídání o dýchací soustavě (nestihli jsme, budeme pokračovat příští týden)
psaní - str. 6, 8

Týden 5. - 9. 3.

4. března 2018 v 9:20 Tento týden
V pátek chybělo 11 dětí, proto jsme jen opakovali a hráli si Usmívající se. Doufám, že nemocníčkům už je lépe a že se nám brzy vrátí Smějící se. Ještě příští týden budu psát úkoly pro chybějící sem na stránky.


ČESKÝ JAZYK
- vlastní jména (velké písmeno na začátku)
- ukazování na podstatná jména (ten, ta, to)
- psaní N, o

MATEMATIKA
- násobení a dělení číslem 2, 4
- +- do 100

PRVOUKA
- lidské tělo

INFORMACE
Ve středu 7. 3. budeme mít opět Strážníka Pavla - kdo nemá ve škole Notes strážníka Pavla, nezapomeňte si ho donést!
V pátek 9. 3. nebudu ve škole.

Úkoly na víkend

2. března 2018 v 17:34 Domácí úkoly
1. do pondělí umět perfektně násobilku 2 (příklad a výsledek, i obrácené příklady), komu to půjde, může už přidat i násobilku 4
2. číst nahlas! (nejen tento víkend, ale každý den)

Děti se ve čtení nahlas velmi zhoršily, vymýšlí si konce slov, někdy i přidají několik slov do věty, která tam vůbec nejsou! Začali jsme tedy číst společně knížku, ale je potřeba číst nahlas i denně doma, protože ve škole je dětí hodně a za hodinu čtení stihne každý přečíst maximálně 4 - 5 vět a to je málo.

Úkoly pro nemocníčky II.

1. března 2018 v 8:39 Informace
Úkoly za středu a čtvrtek.

ČESKÝ JAZYK
- učebnice do str. 75
- pracovní sešit do str. 11
- písanka str. 5 (kdo nemá doma písanku, napište mi prosím, po kom ze třídy vám ji mohu poslat nebo jestli si pro ni chcete přijít)

MATEMATIKA
- učebnice do str. 56
- pracovní sešit str. 11/ cv. 12, 15

PRVOUKA
- povídání o svalech